Declarație de confidențialitate

Declaraţia de confidențialitate Visma vă ajută să înțelegeți care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm şi motivul pentru care le colectăm, precum şi modul în care gestionăm, protejăm, stocăm, exportăm şi ştergem datele dumneavoastră personale. 

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, de exemplu adresa de e-mail, strada, numărul de telefon etc.

Tipul de date cu caracter personal pe care Visma le procesează în legătură cu dumneavoastră

 • Informații personale de bază, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și informații demografice 
 • Informaţii privind utilizatorul și traficul web, de exemplu ID-ul de conectare, numele de utilizator și adresa IP 
 • Informații financiare, cum ar fi informațiile despre facturi 
 • Conţinutul pe care l-ați încărcat sau furnizat, cum ar fi fotografii, comentarii, articole și videoclipuri 
 • Statistici care dezvăluie modul în care utilizatorii folosesc software-ul nostru și consumă conținutul pe care îl oferim 
 • Informații furnizate prin intermediul cererilor de angajare 

În scopul menţionat în secțiunea "Motivul pentru care procesăm date cu caracter personal", Visma nu prelucrează date personale sensibile despre dumneavoastră.

În general, Visma colectează date cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la alte persoane aflate în legătură cu clientul nostru. În cazul în care Clientul pentru care lucraţi achiziționează produse sau servicii Visma prin intermediul unei companii partenere Visma, este posibil să colectăm informații despre dumneavoastră de la compania parteneră. 

De asemenea, folosim elemente tip cookie şi alte tehnologii de monitorizare atunci când accesați site-urile Visma, aplicațiile/serviciile noastre și când interacţionaţi cu noi prin e mail, pentru a vă optimiza experiența cu Visma, produsele și site-urile noastre. Vă rugăm să consultați politica noastră privind elementele de tip cookie pentru mai multe informații. 

De asemenea, este posibil să colectăm informații despre dvs. din alte surse. Aceste surse pot consta din entități generatoare de date terțe, parteneri de marketing ai Visma, surse publice sau rețele sociale terțe.

Prezenta declarație de confidențialitate Visma se aplică atunci când Visma și filialele sale (Visma) procesează datele dvs. personale în diverse scopuri atunci când interacționați cu noi, cum ar fi de exemplu: 

Achiziții și livrare 

 • Facilitarea comenzilor clienților, acordurilor, plăților 
 • Furnizarea de servicii direct către dumneavoastră, cum ar fi e-learning, seminarii web, rapoarte etc. 
 • Furnizarea clienților de oferte solicitate cu privire la produse și servicii 
 • Crearea și facilitarea de conturi pentru utilizatorii serviciilor noastre 

Asistență și optimizare 

 • Îmbunătățirea și dezvoltarea calității, caracterului funcțional și experienţei de utilizare a produselor, serviciilor şi a site-urilor Visma 
 • Furnizarea de asistenţă pentru clienți cu privire la produsele și serviciile noastre 
 • Gestionarea comunităților de utilizatori pentru a educa şi a permite interacțiunea între utilizatori şi Visma

Securitate 

 • Detectarea, atenuarea și prevenirea ameninţărilor de securitate și a abuzurilor, 

precum şi efectuarea întreținerii şi depanării

Marketing 

 • Gestionarea și expedierea de preferințe și conținut de marketing 
 • Crearea de profiluri de interes pentru promovarea produselor și serviciilor relevante (crearea de profiluri) 

Recrutare 

 • Gestionarea proceselor de recrutare și procesarea cererilor de angajare
 • Evaluarea documentației depusă, realizarea de interviuri și consultarea referințelor 

Informațiile despre modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în cadrul unuia dintre numeroasele noastre servicii sunt prezentate în consimţământul de prelucrare a datelor pentru serviciul respectiv. In astfel de cazuri, Visma acţionează în calitate de procesator de date și prelucrează datele în numele și în conformitate cu instrucțiunile date de client. Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect, vă rugăm să contactați serviciul de asistenţă clienţi pentru serviciul respectiv.

În cadrul grupului Visma 

Dat fiind faptul că Visma este formată din mai multe filiale diferite, este important pentru noi să vă oferim cea mai bună experiență globală posibilă. Pentru a menține o imagine de ansamblu și o perspectivă, Visma poate distribui datele dvs. personale în cadrul companiilor din cadrul Grupului Visma. 

În afara Grupului Visma 

Visma poate, de asemenea, să distribuie datele dvs. personale cu terți externi în următoarele condiţii: 

Comunitățile de utilizatori Visma 

Atunci când publicați o postare, un comentariu sau ceva similar în comunitățile de utilizatori Visma sau pe alte forumuri de pe site-urile Visma, astfel de informații pot fi citite și utilizate de oricine are acces la aceste forumuri. Visma nu este responsabilă pentru nicio informație pe care o trimiteţi pe astfel de forumuri sau pe site-urile Visma. 

Parteneri de afaceri 

Visma poate distribui informaţiile dvs. personale cu partenerii noştri în cazul în care acest lucru este legitim din punct de vedere comercial și în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea. 

Autorităţile publice 

Poliția și celelalte autorități publice pot solicita Visma accesul la informațiile dvs. personale. În astfel de cazuri, Visma va furniza datele numai dacă există un ordin judecătoresc etc. care să impună acest lucru.

Visma utilizează procesatori pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceşti procesatori sunt, de obicei, furnizori de servicii cloud sau alte servicii de găzduire IT. 

Atunci când apelează la procesatori, Visma încheie cu aceştia un acord de prelucrare a datelor pentru a vă proteja dreptul la confidențialitate. În cazul în care procesatorii sunt localizați în afara Uniunii Europene /Spațiului Economic European, Visma asigură în numele dvs. temeiurile legale pentru astfel de transferuri internaționale, în conformitate cu acest document, prin aplicarea Clauzelor Model ale Uniunii Europene. 

Pentru informații despre procesatorii secundari la care apelăm pentru a vă furniza servicii Visma, vă rugăm să vizitați Centrul de încredere Visma. 

Sunteți întotdeauna binevenit să solicitați o prezentare generală și informații mai detaliate despre procesatorii Visma. Pentru a afla cum puteți contacta Visma, vă rugăm să consultați ultima secţiune a acestei declarații.

Visma va stoca informațiile dvs. personale doar atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe baza altor temeiuri juridice, cum ar fi interesul legitim, datele personale sunt stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării. 

Prin urmare, datele dvs. personale pot fi supuse unor regimuri diferite de stocare, în funcţie de tipul de date şi de scopul colectării acestora. Iată câteva exemple în acest sens: 

Cu ocazia recrutării, Visma va șterge informațiile dvs. personale, cum ar fi CV-ul, cererea şi alte documente, odată cu încheierea procesului de recrutare, de regulă, la maximum 6 luni de la data limită pentru depunerea candidaturii, cu excepția cazului în care se convine altfel cu dvs. 

Un alt exemplu: informaţiile de contact stocate în scopuri de marketing, inclusiv în cazul clienților necalificați sau potențiali. Astfel de date cu caracter personal vor fi şterse în termen de cel mult 24 de luni de la ultima activitate înregistrată. 

Pentru informații suplimentare privind ștergerea, nu ezitați să contactați Visma (consultați informațiile de contact din ultima secțiune a acestei declarații).

Puteți să invocați următoarele drepturi în relație cu procesarea informațiilor dumneavoastra personale de către compania noastră:

 • Dreptul la acces: Persoana vizată are dreptul la o copie a datelor ei personale care sunt procesate 
 • Dreptul la rectificare: De asemenea, aveți dreptul de a solicita companiei să rectifice datele personale inexacte care vă privesc. Dacă aveți un cont la Visma pentru un site Visma, acest lucru se poate face de obicei prin secțiunile „contul dumneavoastră” sau „profilul dumneavoastră” de pe site-ul sau serviciul Visma folosit.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Persoana vizată are dreptul de a cere ștergerea datelor sale personale.
 • Dreptul la restricţionarea procesării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Visma  restricţionarea prelucrării datelor ei personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator.
 • Dreptul la opozitie: Din motive legate de situația dumneavoastră, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza unor interese legitime sau în scopuri de marketing. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor în interes public, în exercitarea autorității oficiale sau în baza unor interese legitime.

Vă rugăm să rețineți că pot exista anumite excepții sau limitări la drepturile menționate mai sus care s-ar putea aplica în funcție de circumstanțele specifice ale situației dumneavoastră. În astfel de cazuri, vă vom oferi informații detaliate despre excepțiile și limitările aplicabile și vă vom ajuta să vă exercitați drepturile în cea mai mare măsură posibilă, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Vă rugăm să utilizați acest formular pentru a depune cereri, așa cum este menționat în aceasta secțiune.

În plus aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritățile de protecție a datelor în ceea ce priveşte prelucrarea de către noi a datelor dvs. personale.

Interesul legitim 

Atunci când interacţionaţi cu Visma, de exemplu, prin accesarea paginilor web Visma, prin descărcarea de conținut, prin participarea la seminarii web și în general prin folosirea serviciilor noastre, Visma va prelucra datele dvs. cu caracter personal în temeiul unui interes legitim. Unul dintre interesele legitime ale Visma constă în prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de marketing direct. 

Visma foloseşte datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi conținut relevant prin marketing direct pe platformele de social media și e-mail, pagini web sau printr-un serviciu Visma, pe baza preferințelor dumneavoastră. Datele cu caracter personal prelucrate reprezintă detalii agregate despre Dvs., cum ar fi adresa IP, interesele (care rezultă din informațiile accesate etc.), numele de utilizator și dispozitivul. Acest lucru se realizează prin intermediul unor tehnologii tip cookie și se numește crearea unui profil. Visma va putea, de asemenea, să combine aceste informații cu cele despre relația de client pe care o putem avea cu compania dumneavoastră. 

Scopul creării de profiluri este de a vă oferi promoţii personalizate, de a îmbunătăți experiența dvs. ca utilizator al serviciile/site-urile noastre si de a livra produse de care clienții noștri sunt mulțumiți. Serviciile Visma sunt folosite în general ca instrumente în scopuri profesionale, iar comportamentul Dvs. prin intermediul acestor instrumente redă foarte puține aspecte despre viaţa Dvs. personală. Nu sunt prelucrate date sensibile. Prin urmare, datele dvs. personale sunt procesate din punct de vedere comercial într-un mod care, în opinia noastră, nu intră în conflict cu libertăţile și drepturile dvs. ca persoană fizică. 

Visma foloseşte e-mailul ca instrument de comunicare în scopuri de marketing, însă numai dacă există un consimţământ din partea dvs. în conformitate cu legislația națională referitoare la marketing (dacă este necesar). Dacă v-aţi exprimat consimţământul, veți avea întotdeauna posibilitatea de a-l anula, aşa cum reiese și din cele de mai jos, sau atunci când primiți un mesaj e-mail cu conţinut de marketing. 

Dreptul de a revoca acordul cu privire la comunicările de marketing 

Aveţi dreptul de a revoca acordul de primirea de comunicări de marketing din partea Visma şi de a fi inclus în procesul de creare a unui profil. Acest lucru este posibil după cum urmează: 

(a) Prin urmarea instrucţiunilor de revocare din comunicarea relevantă cu conținut marketing 

(b) Prin modificarea preferințelor din secțiunea relevantă de editare a contului, dacă v-aţi creat un cont la Visma 

(C) Prin acest formular.

(d) Prin utilizarea instrumentului corespunzător de gestionare a abonamentelor 

De asemenea, veți avea întotdeauna opțiunea de accepta /refuza tehnologia de tip cookie pe o anumită pagină web, prin intermediul bannerului nostru privind cookie-urile. 

Vă rugăm să rețineți că prin renunţarea la primirea de comunicări de marketing, este posibil să primiți în continuare comunicări administrative din partea Visma, cum ar fi confirmările de comandă și notificările necesare pentru gestionarea contului dvs. sau a serviciilor furnizate clienților.

Vă încurajăm să revizuiți periodic această declarație. În cazul în care vom aduce modificări semnificative Declarației prin care se schimbă semnificativ practicile noastre de confidențialitate, este posibil să vă notificăm şi prin alte mijloace, cum ar fi trimiterea unui e-mail sau postarea unei notificări pe site-ul corporației noastre și/sau pe paginile noastre de social media înainte ca modificările să intre în vigoare. 

Declaraţia de confidențialitate este revizuită cel puțin o dată pe an, iar modificările sunt aprobate de Visma Compliance Council. Cea mai recentă actualizare: 19-01-2023

Visma este o corporație europeană, cu entități juridice, procese comerciale, structuri de management și sisteme tehnice transnaționale. Visma furnizează servicii software pentru întreprinderi de drept privat şi public din Europa. Sediul central al Visma este în Oslo. 

Toate deciziile majore privind confidențialitatea în cadrul Visma sunt stabilite la nivel corporativ de către Visma Compliance Council, supervizat și prezidat de responsabilul cu protecţia datelor (DPO). Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale este: 

Visma Group și filialele sale 

Sediul central: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norvegia. 

Număr de telefon: +47 46 40 40 00 

Apreciem părerea dumneavoastră. Dacă aveți comentarii sau întrebari despre Declarația noastră de confidențialitate sau orice altă nelamurire privind confidențialitatea datelor, inclusiv cu privire la o posibilă încalcare a confidențialitătii dumneavoastră, vă rugam să ne contactați folosind acest formular.

Vom trata cererile sau reclamațiile dumneavoastră în mod confidențial. Reprezentantul nostru vă va contacta pentru a răspunde preocupărilor dumneavoastră şi pentru a vă prezenta opțiunile de soluționare. Ne propunem să ne asigurăm că reclamațiile sunt rezolvate în timp util și într-un mod adecvat.

Drag