Pareiškimas dėl privatumo

„Visma“ pareiškimas dėl privatumo padės suprasti, kokius asmens duomenis renkame ir kodėl juos renkame, kaip tvarkome, saugome, kaupiame, eksportuojame ir šaliname jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenys - tai informacija, pagal kurią fizinio asmens tapatybė yra nustatoma arba gali būti nustatyta, pavyzdžiui, elektroninio pašto adresas, gatvės adresas, telefono numeris ir kt.

„Visma“ gali tvarkyti tokius jūsų asmens duomenis:

 • pagrindinę asmeninę informaciją, pvz., vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir demografinę informaciją;
 • naudotojo ir saityno srauto informaciją, pvz., prisijungimo ID, naudotojo vardą ir IP adresą;
 • finansinę informaciją, pvz., su sąskaitomis faktūromis susijusią informaciją;
 • jūsų įkeltą arba pateiktą turinį, pvz., nuotraukas, komentarus, straipsnius ir vaizdo įrašus;
 • statistinius duomenis, iš kurių matyti, kaip naudotojai naudojasi mūsų programine įranga ir siūlomu turiniu;
 • paraiškose dėl darbo pateiktą informaciją.

„Visma“ netvarko neskelbtinų asmens duomenų dalyje „Kodėl tvarkome asmens duomenis?“ nurodytais tikslais.

Apskritai, „Visma“ renka asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų ar kitų su mūsų klientu susijusių asmenų. Jei klientas, kuriam dirbate, įsigyja „Visma“ produktų ar paslaugų per „Visma“ įmonę partnerę, informaciją apie jus galime rinkti iš įmonės partnerės.

Taip pat naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas, kai naudojatės „Visma“ svetainėmis, mūsų programomis ar paslaugomis ir bendraujate su mumis el. paštu, kad užtikrintume geriausią jūsų patirtį, susijusią su „Visma“, mūsų produktais ir svetainėmis. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

Kai kuriais atvejais informaciją apie jus galime rinkti ir iš kitų šaltinių. Šie šaltiniai gali būti trečiųjų šalių duomenų kaupikliai, „Visma“ rinkodaros partneriai, viešieji šaltiniai arba trečiųjų šalių socialiniai tinklai.

Šis „Visma“ pareiškimas dėl privatumo taikomas, kai „Visma“ ir jos patronuojamosios įmonės (toliau – „Visma“) tvarko jūsų asmens duomenis įvairiais tikslais, kai su mumis sąveikaujate, pavyzdžiui:

Įsigijimas ir pristatymas

 • Supaprastinti klientų užsakymus, sutartis, mokėjimus
 • Siūlyti paslaugas tiesiogiai jums, pvz., e. mokymasis, internetiniai seminarai, ataskaitos ir kt.
 • Teikti klientams prašomus pasiūlymus dėl produktų ir paslaugų
 • Kurti paskyras ir palengvinti jų kūrimą mūsų paslaugų naudotojams

Pagalba ir tobulinimas

 • Gerinti ir plėtoti mūsų produktų, paslaugų ir „Visma“ svetainių kokybę, funkcionalumą ir naudotojų patirtį
 • Siūlyti klientams pagalbą, susijusią su mūsų produktais ir paslaugomis
 • Valdyti naudotojų bendruomenes, siekiant jas mokyti bei įgalinti naudotojų ir „Visma“ sąveiką

Saugumas

 • Aptikti, sušvelninti grėsmes saugumui ir piktnaudžiavimą bei užkirsti tam kelią, vykdyti techninę priežiūrą ir pašalinti triktis

Rinkodara

 • Tvarkyti ir siųsti rinkodaros nuostatas ir turinį
 • Kurti interesų profilius atitinkamiems produktams ir paslaugoms reklamuoti (profiliavimas)

Įdarbinimas

 • Valdyti įdarbinimo procesus ir tvarkyti paraiškas dėl darbo
 • Vertinti pateiktus dokumentus, vykdyti pokalbius ir tikrinti rekomendacijas

Informacija apie tai, kaip asmens duomenys tvarkomi vienoje iš daugelio mūsų paslaugų, išdėstyta atitinkamame susitarime dėl šios paslaugos duomenų tvarkymo. Tokiais atvejais „Visma“ veikia kaip duomenų tvarkytoja ir tvarko duomenis kliento vardu ir pagal kliento nurodymus. Norėdami apie tai gauti daugiau informacijos, kreipkitės į konkrečios paslaugos klientų aptarnavimo tarnybą.

„Visma Group“ viduje

Bendrovę „Visma“ sudaro daug skirtingų patronuojamųjų įmonių, todėl mums svarbu, kad suteiktume jums geriausią bendrą patirtį. Siekiant nuolat vykdyti apžvalgą ir gauti įžvalgas, „Visma“ gali bendrinti jūsų asmens duomenis visose „Visma Group“ įmonėse.

Už „Visma Group“ ribų

„Visma“ taip pat gali bendrinti jūsų asmens duomenis su trečiosiomis šalimis toliau nurodytomis aplinkybėmis.

„Visma“ naudotojų bendruomenės
Jei „Visma“ naudotojų bendruomenėse ar kituose „Visma“ svetainių forumuose paskelbiate įrašą, komentarą ar pan., tokią informaciją gali perskaityti ir naudoti kiekvienas, turintis prieigą prie tokių forumų. „Visma“ nėra atsakinga už jokią informaciją, kurią pateikiate tokiuose forumuose ar „Visma“ svetainėse.

Verslo partneriai
„Visma“ gali bendrinti jūsų asmeninę informaciją su mūsų partneriais, jei tai yra teisėta verslo požiūriu ir pagal taikomus privatumo teisės aktus.

Viešosios institucijos
Policija ir kitos institucijos gali paprašyti bendrovės „Visma“ suteikti galimybę susipažinti su asmenine informacija. Tokiais atvejais „Visma“ pateiks duomenis tik teismo įsakymu ar pan.

„Visma“ naudojasi duomenų tvarkytojų paslaugomis asmens duomenims tvarkyti. Šie duomenų tvarkytojai paprastai yra debesijos paslaugų ar kitų IT prieglobos paslaugų teikėjai.

Naudodamasi duomenų tvarkytojų paslaugomis, „Visma“ sudaro duomenų tvarkymo susitarimą, kad apsaugotų jūsų privatumo teises. Jei duomenų tvarkytojai yra už ES / EEE ribų, „Visma“ užtikrina tokių tarptautinių perdavimų jūsų vardu teisinį pagrindą, naudodamasi ES standartinėmis nuostatomis. Norėdami gauti informacijos apie antrinius duomenų tvarkytojus, kuriais naudojamasi teikiant „Visma“ paslaugą, apsilankykite „Visma“ patikimumo centre.

Visada galite paprašyti apžvalgos arba išsamesnės informacijos apie „Visma“ duomenų tvarkytojus. Norėdami susisiekti su „Visma“, žr. paskutinę šio pareiškimo dalį.

„Visma“ saugos jūsų asmeninę informaciją tik tol, kol reikės vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Tvarkant asmens duomenis kitais teisiniais pagrindais, pvz., remiantis teisėtu interesu, duomenys saugomi tol, kol to reikia tvarkymo tikslui įgyvendinti.

Taigi, jūsų asmens duomenims gali būti taikoma skirtinga saugojimo politika, atsižvelgiant į duomenų rūšį ir jų rinkimo tikslą. Štai keletas pavyzdžių:

Įdarbindama „Visma“ pašalins jūsų asmeninę informaciją, pvz., gyvenimo aprašymą, paraišką ir kitus dokumentus, kai įdarbinimo procesas bus baigtas, paprastai praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams po paraiškos pateikimo termino, nebent su jumis būtų susitarta kitaip.

Kitas pavyzdys – kontaktinė informacija, saugoma rinkodaros tikslais, įskaitant galimus ar numatomus klientus. Tokie asmens duomenys bus pašalinti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo paskutinės užregistruotos veiklos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų pašalinimą, susisiekite su „Visma“ (žr. kontaktinę informaciją paskutinėje šio pareiškimo dalyje).

Galite pasinaudoti šiomis susijusiomis su Jūsų asmens duomenų tvarkymu teisėmis:

 • Prieiga. Turite teisę reikalauti savo asmens duomenų, kuriuos tvarkome apie Jus, kopijos.
 • Ištaisymas. Taip pat turite teisę reikalauti, kad Visma ištaisytų netikslius turimus Jūsų asmens duomenis. Jei turite „Visma“ paskyrą „Visma“ svetainėje, tai paprastai galima padaryti atitinkamose „jūsų paskyros“ arba „jūsų profilio“ skiltyse.
 • Ištrynimas. Galite prašyti Visma ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis.
 • Apribojimas. Galite prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Perkeliamumas. Galite paprašyti mūsų Jums ar kitiems asmenims pateikti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Nesutikimas. Dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis teisėtų interesų pagrindu arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis ginant viešuosius bei oficialių institucijų interesus arba remiantis teisėtais interesais.

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti tam tikrų aukščiau paminėtų teisių išimčių arba apribojimų, kurie gali būti taikomi atsižvelgiant į konkrečias Jūsų situacijos aplinkybes. Tokiais atvejais mes suteiksime Jums išsamią informaciją apie taikomą išimtį ar apribojimą ir padėsime Jums kuo visapusiškiau pasinaudoti savo teisėmis pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Norėdami pateikti užklausas, kaip nurodyta šioje dalyje, naudokite šią formą.

Galiausiai taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijoms dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Teisėtas interesas

Kai sąveikaujate su „Visma“, pvz., lankydamiesi „Visma“ tinklalapiuose, atsisiųsdami turinį, dalyvaudami internetiniuose seminaruose ir naudodamiesi „Visma“ paslaugomis, „Visma“ tvarko jūsų asmens duomenis remdamasi teisėtu interesu. Vienas iš teisėtų „Visma“ interesų yra asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

„Visma“ naudoja jūsų asmens duomenis, kad teiktų jums atitinkamą turinį per tiesioginę rinkodarą socialinės žiniasklaidos platformose ir el. laiškuose, tinklalapiuose arba naudojant „Visma“ paslaugą, atsižvelgdama į jūsų pageidavimus. Apdorojami asmens duomenys yra apibendrinta informacija apie jus, pvz., IP adresas, pomėgiai (ką spustelėjote ir pan.), naudotojo vardas ir įrenginys. Tai daroma naudojant tokias technologijas kaip slapukai ir yra vadinama profiliavimu. „Visma“ taip pat galės derinti šią informaciją su informacija apie mūsų ir jūsų įmonės, kaip klientų, santykius.

„Visma“ naudoja el. paštą kaip rinkodaros komunikacijos priemonę, tačiau tik tuo atveju, jei davėte sutikimą pagal nacionalinės rinkodaros teisės aktus (jei reikia). Jei davėte sutikimą, visada turite galimybę atsisakyti, kaip aprašyta toliau, arba gavę reklaminį el. laišką.

Teisė atsisakyti rinkodaros pranešimų

Turite teisę atsisakyti bendrovės „Visma“ siunčiamų rinkodaros pranešimų ir dalyvauti profiliavime. Tai galite padaryti vienu iš šių būdų:

 1. vadovaudamiesi atitinkamame rinkodaros pranešime pateiktais nurodymais dėl atsisakymo;
 2. pakeisdami nustatymus atitinkamoje paskyros redagavimo skiltyje, jei turite „Visma“ paskyrą;
 3. susisiekite su mumis naudodami šią formą;
 4. naudodamiesi atitinkama prenumeratos valdymo priemone.

Taip pat visada turėsite galimybę pasirinkti slapukus arba jų atsisakyti tam tikrame tinklalapyje, naudodami mūsų slapukų reklaminę juostą.

Atminkite, kad net ir atsisakę gauti rinkodaros pranešimus, iš „Visma“ vis tiek galite gauti administracinius pranešimus, pvz., užsakymų patvirtinimus ir pranešimus, būtinus jūsų paskyrai arba klientams teikiamoms paslaugoms valdyti.

Skatiname reguliariai peržiūrėti šį pareiškimą. Jei atsiras reikšmingų šio pareiškimo pakeitimų, dėl kurių iš esmės pasikeis mūsų privatumo praktika, apie tai galime pranešti ir kitomis priemonėmis, pvz., išsiųsdami el. laišką arba paskelbdami pranešimą mūsų įmonės svetainėje ir (arba) socialinės žiniasklaidos puslapiuose prieš įsigaliojant pakeitimams.

Pareiškimas dėl privatumo peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus, o pakeitimus tvirtina Visma Compliance Council. Paskutinį kartą atnaujinta 2023-01-19.

„Visma“ yra Europos bendrovė, kuriai priklauso tarpvalstybiniai juridiniai asmenys, verslo procesai, valdymo struktūros ir techninės sistemos. „Visma“ teikia programinę įrangą ir paslaugas Europos privačiosioms ir viešosioms įmonėms. „Visma“ pagrindinė buveinė yra Osle.

Visus svarbius sprendimus dėl privatumo bendrovėje „Visma“ priima Visma Compliance Council, kurią prižiūri ir kuriai vadovauja duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra:

„Visma Group“ ir jos patronuojamosios įmonės
Pagrindinė buveinė: Karenslyst allé 56, 0277 Oslas, Norvegija Tel. +47 46 40 40 00

Mums svarbi jūsų nuomonė. Jei turite pastabų ar klausimų dėl mūsų pareiškimo dėl privatumo arba bet kokių privatumo problemų, įskaitant dėl galimo jūsų privatumo pažeidimo, susisiekite su mumis naudodami šią formą.

Jūsų prašymus ar skundus nagrinėsime konfidencialiai. Mūsų atstovas susisieks su jumis, kad išspręstų jūsų problemas ir nurodytų, kaip jas galima išspręsti. Siekiame užtikrinti, kad skundai būtų išspręsti laiku ir tinkamai.

Drag