Privātuma atruna

Visma Privātuma atruna palīdz Jums saprast kādus personas datus un kāpēc mēs ievācam, kā mēs tos izmantojam, aizsargājam, glabājam, nododam un dzēšam.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kā, piemēram, e-pasta adrese, ielas adrese, telefona numurs u.t.t.

Jūsu personas datu veidi, ko Visma varētu apstrādāt:

 • Pamatinformācija, kā, piemēram, vārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese un demogrāfiskā informācija
 • Informācija par lietotāju un tīmekļa lietošanu, kā, piemēram, pieteikšanās ID, lietotājvārds un IP adrese
 • Finanšu informācija, kā, piemēram, informācija, kas saistīta ar rēķiniem
 • Jūsu augšupielādēts vai sniegts saturs, kā, piemēram, fotoattēli, komentāri, raksti un videoklipi
 • Statistika, kas parāda, kā lietotāji izmanto mūsu programmatūru un patērē mūsu piedāvāto saturu
 • Informācija, kas sniegta, atsaucoties uz darba sludinājumiem

Visma neapstrādā Jūsu īpašo kategoriju (sensitīvos) personas datus mērķiem, kas norādīti sadaļā “Kāpēc mēs apstrādājam personas datus”.

Galvenokārt Visma iegūst personas datus tieši no Jums vai citām ar mūsu klientu saistītām personām. Ja klients, kura labā Jūs strādājat, iegādājas Visma produktus vai pakalpojumus ar Visma partneruzņēmuma starpniecību, mēs varam par Jums ievākt informāciju no šī partneruzņēmuma.

Mēs arī izmantosim sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, kad Jūs izmantosiet Visma vietnes vai sazināsieties ar mums pa e-pastu, lai optimizētu Jūsu pieredzi ar Visma, mūsu vietnēm un produktiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet mūsu sīkfailu politiku.

Dažos gadījumos mēs varam ievākt informāciju par Jums arī no citiem avotiem. Šie avoti var būt trešo pušu datu apkopotāji, Visma mārketinga partneri, publiski avoti vai trešo pušu sociālie tīkli.

Šī Privātuma atruna attiecas uz gadījumiem, kad Visma apstrādā Jūsu personas datus dažādiem nolūkiem, jums mijiedarbojoties ar mums, kā, piemēram:

Pirkšana un piegāde

 • Atvieglot klientu pasūtījumu, līgumu, maksājumu apstrādi 
 • Piedāvāt specializētus pakalpojumus tieši Jums, piemēram, e-mācības, tīmekļa seminārus, pārskatus u.t.t.
 • Sniegt klientu pieprasītos produktu un pakalpojumu piedāvājumus
 • Izveidot un atvieglot lietotājkontus mūsu pakalpojumu lietotājiem

Atbalstīt un uzlabot

 • Uzlabot un attīstīt mūsu produktu, pakalpojumu un Visma vietņu kvalitāti, funkcionalitāti un lietotāja pieredzi
 • Piedāvāt klientu atbalstu mūsu produktiem un pakalpojumiem
 • Pārvaldīt lietotāju kopienas, lai izglītotu un iespējotu lietotāju un Visma mijiedarbību

Drošība

 • Noteikt, mazināt un novērst drošības draudus un ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī veikt uzturēšanu un atkļūdošanu

Mārketings

 • Pārvaldīt un izsūtīt mārketinga saturu, kas atbilst lietotāja vēlmēm
 • Interešu profilu veidošana, lai reklamētu attiecīgos produktus un pakalpojumus (profilēšana)

Personāla atlase

 • Pārvaldīt personāla atlases procesus un apstrādāt darba pieteikumus
 • Izvērtēt saņemto dokumentāciju, veikt intervijas un veikt zvanus, lai iegūtu atsauksmes

Informācija par to, kā personas dati tiek apstrādāti kādā no mūsu daudzajiem pakalpojumiem, ir izklāstīta attiecīgā šī pakalpojuma datu apstrādes līgumā. Šādos gadījumos Visma darbojas kā datu apstrādātājs un apstrādā datus klienta vārdā un saskaņā ar viņa norādījumiem. Lai iegūtu papildinformāciju par to, lūdzu, sazinieties ar konkrētā pakalpojuma klientu atbalstu.

Visma grupas ietvaros

Tā kā Visma sastāv no daudziem saistītajiem uzņēmumiem, mums ir svarīgi, lai mēs Jums sniegtu vislabāko iespējamo apkalpošanu un lietotāja pieredzi. Lai nodrošinātu pilnīgu priekšstatu un detalizētu informāciju, Visma var kopīgot Jūsu personas datus ar Visma grupas uzņēmumiem.

Ārpus Visma grupas

Visma var kopīgot Jūsu personas datus arī ar ārējām trešajām pusēm šādos gadījumos:

Visma lietotāju kopienas
Ja Jūs ievietojat ziņu, komentāru vai līdzīgu saturu Visma lietotāju kopienās vai citās Visma vietnēs vai forumos, šādu informāciju var lasīt un lietot ikviens, kuram ir piekļuve šādiem forumiem. Visma nav atbildīga par jebkādu informāciju, kuru Jūs ievietojat šādos forumos vai Visma vietnēs.

Biznesa partneri
Visma var dalīties ar Jūsu personas datiem ar Visma partneriem gadījumā, ja tas ir likumīgi no uzņēmējdarbības viedokļa un ir saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem privātuma jomā.

Valsts iestādes
Policija un citas iestādes var pieprasīt Visma piekļuvi Jūsu personīgajai informācijai. Šādos gadījumos Visma izsniegs datus tikai tad, ja pieprasījums tiks pamatots ar tiesas rīkojumu utml. dokumentiem.

Visma izmanto apakšapstrādātājus personas datu apstrādei. Šie apakšapstrādātāji parasti ir mākoņpakalpojumu vai citu IT hostinga pakalpojumu sniedzēji. 

Izmantojot apakšapstrādātājus, Visma noslēgs datu apstrādes līgumus ar apakšapstrādātājiem, lai aizsargātu Jūsu tiesības uz privātumu. Ja apakšapstrādātāji atrodas ārpus ES/EEZ, Visma nodrošina juridisko pamatojumu šādām starptautiskām pārsūtīšanām Jūsu labā, pamatojoties uz EU Model Clauses (ES). 

Lai iegūtu informāciju par apakšapstrādātājiem, kas izmantoti kāda no Visma pakalpojuma sniegšanai, lūdzu, apmeklējiet mūsu Visma Trust Centre.

Jūs vienmēr esat laipni aicināti pieprasīt pārskatu un detalizētāku informāciju par Visma apakšapstrādātājiem. Lai uzzinātu, kā sazināties ar Visma, lūdzu, skatiet šīs atrunas pēdējo sadaļu.

Visma glabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mūsu līgumsaistību izpildei. Apstrādājot Jūsu personas datus uz cita juridiska pamata, piemēram, leģitīmām interesēm, dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai.

Tādējādi uz Jūsu personas datiem var attiekties atšķirīgas glabāšanas politikas, pamatojoties uz datu veidu un to vākšanas mērķi. Šeit ir daži piemēri:

Pieņemot darbā, Visma izdzēsīs Jūsu personisko informāciju, piemēram, CV, pieteikumu un citus dokumentus, kad darbā pieņemšanas process būs noslēdzies, parasti ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc pieteikšanās termiņa beigām, ja vien ar Jums nav panākta cita vienošanās.

Vēl viens piemērs ir kontaktinformācija, kas tiek glabāta mārketinga nolūkos, tostarp potenciālie klienti vai potenciālie pirkumi. Šādi personas dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pēdējās reģistrētās darbības.

Lai iegūtu papildinformāciju par dzēšanu, lūdzu sazināties ar Visma (kontaktinformāciju skatiet šīs atrunas pēdējā sadaļā).

Attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat izmantot šādas tiesības:

 • Piekļuve. Jums ir tiesības pieprasīt to personas datu kopiju, kurus mēs par Jums apstrādājam.
 • Labošana. Jums ir tiesības pieprasīt Visma labot neprecīzus personas datus par Jums. Ja Jums ir konts Visma vietnē, to parasti var izdarīt, izmantojot sadaļas "Jūsu konts" vai "Jūsu profils" attiecīgajā Visma vietnē vai pakalpojumā. 
 • Dzēšana. Jūs varat pieprasīt Visma dzēst ar Jums saistītos personas datus.
 • Ierobežošana. Jūs varat lūgt, lai mēs ierobežojam Jūsu personas datu apstrādi.
 • Pārnesamība. Jūs varat lūgt, lai mēs sniedzam Jums vai citiem Jūsu personas datus  strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā.
 • Iebildumi. Pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm vai tiešā mārketinga nolūkos. Jums ir arī tiesības iebilst pret mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, veicot uzdevumus sabiedrības interesēs vai valsts varas īstenošanā, vai pamatojoties uz leģitīmām interesēm.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētajām tiesībām var būt daži izņēmumi vai ierobežojumi, kas varētu būt piemērojami atkarībā no Jūsu situācijas konkrētajiem apstākļiem. Šādos gadījumos mēs Jums sniegsim detalizētu informāciju par piemērojamo izņēmumu vai ierobežojumu un palīdzēsim pēc iespējas pilnīgāk izmantot savas tiesības saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. 

Lūdzu, izmantojiet šo formu, lai iesniegtu pieprasījumus, kas minēti šajā sadaļā.

Visbeidzot Jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī datu aizsardzības iestādēm saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi. 

Leģitīmā  interese

Kad Jūs mijiedarbojaties ar Visma, piemēram, apmeklējot Visma tīmekļa lapas, lejupielādējot saturu, apmeklējot vebinārus un izmantojot Visma pakalpojumus, Visma apstrādās Jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm. Viena no Visma leģitīmām interesēm ir personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos.

Visma izmanto Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums atbilstošu saturu, izmantojot tiešo mārketingu sociālo mediju platformās un e-pastos, vietnēs vai Visma pakalpojumā, atbilstoši Jūsu vēlmēm. Apstrādātie personas dati ir apkopota informācija par Jums, piemēram, IP adrese, intereses (kur esat noklikšķinājis u.t.t.), lietotājvārds un ierīce. Tas tiek darīts, izmantojot tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes, un to sauc par profilēšanu. Visma arī varēs apvienot šo informāciju ar informāciju par klientu attiecībām, kādas mums varētu būt ar Jūsu uzņēmumu. 

Visma izmanto e-pastu kā mārketinga komunikācijas rīku, taču tikai tad, ja esat devis tam piekrišanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu attiecībā uz mārketingu (ja nepieciešams). Ja esat piekritis, Jums vienmēr būs iespēja atteikties, kā aprakstīts zemāk, vai saņemot e-pastu ar mārketinga saturu.

Tiesības atteikties no mārketinga paziņojumiem

Jums ir tiesības atteikties no Visma mārketinga satura saņemšanas un profilēšanas. To var izdarīt:

a) Ievērojot attiecīgajā mārketinga paziņojumā sniegtos norādījumus par atteikšanos

b) Mainot izvēles attiecīgajā konta rediģēšanas sadaļā, ja Jums ir Visma konts

c) Sazinieties ar mums, izmantojot šo formu

d) Izmantojot atbilstošu abonēšanas pārvaldnieku

Izmantojot mūsu sīkfailu reklāmkarogu, Jums vienmēr būs arī iespēja izvēlēties / atteikties no sīkdatnēm konkrētajā tīmekļa lapā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pat ja atsakāties saņemt mārketinga paziņojumus, Jūs joprojām saņemsiet administratīvas ziņas no Visma, piemēram, pasūtījumu apstiprinājumus un paziņojumus, kas nepieciešami, lai pārvaldītu Jūsu kontu vai klientiem sniedzamos pakalpojumus.

Mēs iesakām regulāri pārskatīt šo atrunu. Ja mēs savā Privātuma atrunā veicam būtiskas izmaiņas, kas būtiski maina mūsu praksi, mēs varam paziņot jums arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, nosūtot e-pastu vai publicējot paziņojumu mūsu korporatīvajā vietnē un / vai sociālo mediju lapās pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

Privātuma atruna tiek pārskatīta vismaz reizi gadā, un izmaiņas apstiprina Visma Compliance Council. Pēdējā atjaunināšana: 2023-01-19.

Visma ir Eiropas korporācija ar juridiskām personām, uzņēmējdarbības procesiem, pārvaldes struktūrām un tehniskām sistēmām, kas šķērso robežas. Visma piegādā programmatūru un sniedz pakalpojumus privātajiem un valsts uzņēmumiem Eiropā. Visma galvenais birojs atrodas Oslo.

Visus galvenos lēmumus par privātumu Vismā korporatīvā līmenī pieņem Visma Compliance Council, kuru pārrauga un vada datu aizsardzības inspektors (DPO). Pārzinis, kas ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi, ir:

Visma Group un saistītie uzņēmumi
Head Office: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norway
Telephone number: +47 46 40 40 00

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis. Ja Jums ir komentāri vai jautājumi par Visma Privātuma atrunu, jebkādas neskaidrības par privātumu, tostarp saistībā ar iespējamu Jūsu privātuma aizskārumu, lūdzu sazinieties ar mums izmantojot šo formu.

Jūsu pieprasījumu un sūdzību apstrāde būs konfidenciāla. Mūsu pārstāvis sazināsies ar Jums, lai pārrunātu jautājumus, kas sagādā bažas, un izklāstītu iespējamos risinājumus. Mūsu mērķis ir nodrošināt sūdzību laicīgu un pienācīgu atrisināšanu.

Drag