Vismas Privatlivspolitik

Visma Privatlivspolitik hjælper dig med at forstå, hvilke personoplysninger, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi behandler, beskytter, opbevarer, eksporterer og sletter dine personoplysninger.

Personoplysninger er enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, såsom en e-mailadresse, en adresse, et telefonnummer osv.

Typen af personoplysninger, som Visma behandler om dig, kan være:

 • Grundlæggende personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail og demografisk information
 • Bruger- og webtrafikoplysninger såsom login-ID, brugernavn og IP-adresse
 • Finansielle oplysninger såsom faktureringsrelaterede oplysninger
 • Indhold, du har uploadet eller givet såsom fotos, kommentarer, artikler og videoer
 • Statistikker, der viser, hvordan brugerne bruger vores software, og forbruger indhold, vi tilbyder
 • Oplysninger, der er angivet gennem jobansøgninger

Til de formål, der er nævnt i afsnittet "Hvorfor vi behandler personoplysninger", behandler Visma ikke følsomme personoplysninger om dig.

Generelt indsamler Visma personoplysninger direkte fra dig eller andre personer tilknyttet vores kunde. Hvis den kunde, du arbejder for, køber Visma-produkter eller -tjenester via et Visma-partnerselskab, kan vi indsamle oplysninger om dig fra partnerselskabet.

Vi vil også bruge cookies og andre tracking-teknologier, når du bruger Visma-websteder, bruger vores applikationer/tjenester, og interagerer med os via e-mail for at optimere din oplevelse af Visma, vores produkter og vores websteder. Se venligst vores cookiepolitik for mere information.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan være tredjepartsdataaggregatorer, Vismas marketingpartnere, offentlige kilder eller tredjeparts sociale netværk.

Denne Visma Privatlivspolitik gælder, når Visma og dens datterselskaber (Visma) behandler dine personoplysninger til forskellige formål, når du interagerer med os, såsom:

Køb og levering

 • Facilitering af kundeordrer, aftaler, betalinger
 • Tilbyde tjenester direkte til dig, såsom e-learning, webinars, rapporter, osv.
 • Give tilbud på produkter og tjenester til kunder
 • Oprette og lette konti for brugere af vores tjenester

Support og forbedring

 • Forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og Visma Sites
 • Tilbyde kundesupport af vores produkter og tjenester
 • Drive brugerfællesskaber for at uddanne og muliggøre interaktion mellem brugere og Visma

Sikkerhed

 • Opdage, afbøde og forhindre sikkerhedstrusler og misbrug samt udføre vedligeholdelse og debugging

Marketing

 • Administrere og sende marketingpræferencer og indhold
 • Oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester (profilering)

Rekruttering

 • At administrere rekrutteringsprocesser og behandle jobansøgninger
 • Evaluere indsendt dokumentation, gennemføre interviews og kalde referencer

Oplysninger om, hvordan personoplysninger behandles i en af vores mange tjenester, er beskrevet i den respektive databehandlingsaftale for den tjeneste. Visma fungerer i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner fra kunden. For mere information om dette, kontakt venligst kundesupport for den specifikke tjeneste.

Inden for Visma-gruppen

Da Visma består af mange forskellige datterselskaber, er det vigtigt for os, at vi leverer den bedst mulige samlede oplevelse for dig. For at opretholde et overblik og indsigt kan Visma dele dine personlige data på tværs af selskaber i Visma-gruppen.’

Uden for Visma-gruppen

Visma kan også dele dine personlige data med eksterne tredjeparter i følgende sammenhænge:

Visma-brugersamfund

Hvis du opretter et opslag, kommentar eller lignende på Visma-brugersamfund eller andre fora på Visma-sites, kan sådanne oplysninger læses og bruges af alle med adgang til sådanne fora. Visma er ikke ansvarlig for nogen oplysninger, du sender på sådanne fora eller Visma-sites.

Forretningspartnere

Visma kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, hvis det er legitimt fra en forretningsmæssig perspektiv og i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning. 

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan anmode om adgang til personlige oplysninger fra Visma. I disse tilfælde vil Visma kun levere dataene, hvis der er en retskendelse eller lignende til at gøre det.

Visma bruger databehandlere til at behandle personlige oplysninger. Disse databehandlere er typisk leverandører af cloud-tjenester eller andre IT-hostingtjenester.

Når Visma bruger databehandlere, vil vi indgå en databehandlingsaftale for at beskytte dine privatlivsrettigheder. Hvis databehandlere er placeret uden for EU / EØS, sikrer Visma overførelsesgrundlag for sådanne internationale overførsler på dine vegne, herunder ved at bruge EU-modelklausulerne.

For information om underdatabehandlere, der bruges til at give dig en Visma-service, bedes du besøge vores Visma Trust Center.

Du er altid velkommen til at anmode om en oversigt og mere detaljerede oplysninger om Vismas databehandlere. For at kontakte Visma henvises til den sidste sektion af denne erklæring.

Visma vil kun opbevare dine personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser. Når vi behandler dine personlige data på andre lovlige grundlag, som f.eks. legitime interesser, opbevares data så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Derfor kan dine personlige data være underlagt forskellige opbevaringspolitikker baseret på typen af data og formålet med indsamling. Her er nogle eksempler:

Ved rekruttering vil Visma slette dine personlige oplysninger, såsom CV, ansøgning og andre dokumenter, når rekrutteringsprocessen er afsluttet, typisk maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, medmindre andet er aftalt med dig.

Et andet eksempel er kontaktinformation, der opbevares til marketingformål, herunder leads eller potentielle kunder. Sådanne personlige data vil blive slettet senest 24 måneder efter sidste registrerede aktivitet.

For yderligere information om sletning, er du velkommen til at kontakte Visma (se kontaktoplysninger i den sidste sektion af denne erklæring).

Du kan gøre følgende rettigheder gældende i forhold til vores behandling af dine personlige data:

 • Adgang. Du har ret til at anmode om en kopi af personlige data, vi behandler om dig.
 • Rettelse. Du har også ret til at anmode Visma om at rette unøjagtige personlige data om dig. Hvis du har en konto hos Visma til en Visma Site, kan dette normalt gøres gennem de relevante "din konto" eller "din profil" sektioner på den relevante Visma Site eller service.
 • Sletning. Du kan anmode Visma om at slette personlige data vedrørende dig.
 • Begrænsning. Du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige data.
 • Portabilitet. Du kan bede os om at give dig eller andre dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Indsigelse. Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data på grundlag af legitime interesser eller til direkte markedsføring. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data til udførelse af opgaver udført i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af offentlig myndighed eller på grundlag af legitime interesser.

Bemærk venligst, at der kan være visse undtagelser eller begrænsninger for de ovennævnte rettigheder, som kan gælde afhængigt af de konkrete omstændigheder i din situation. I sådanne tilfælde vil vi give dig detaljerede oplysninger om den gældende undtagelse eller begrænsning og hjælpe dig med at udøve dine rettigheder i videst muligt omfang i overensstemmelse med gældende love og regler.

Benyt venligst denne formular for at anmode om rettigheder som nævnt i dette afsnit.

Endelig har du også ret til at indgive en klage til datatilsynsmyndighederne angående vores behandling af dine personoplysninger.

Legitime interesse

Når du interagerer med Visma, f.eks. ved at besøge Visma-websider, downloade indhold, deltage i webinars og som en del af brugen af ​​Visma's tjenester, vil Visma behandle dine personoplysninger baseret på legitim interesse. En af Vismas legitime interesser er behandling af personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

Visma bruger dine personoplysninger til at levere relevant indhold til dig via direkte markedsføring på sociale medieplatforme og e-mails, websider eller i en Visma-tjeneste, baseret på dine præferencer. De behandlede personoplysninger er samlede detaljer om dig, såsom IP-adresse, interesser (hvor du har klikket, osv.), brugernavn og enhed. Dette sker gennem teknologier som cookies og kaldes profilering. Visma vil også være i stand til at kombinere disse oplysninger med oplysninger om kunderelationen, vi måtte have med din virksomhed.

Visma bruger e-mail som et værktøj til at kommunikere marketing, men kun hvis du har givet samtykke i overensstemmelse med national markedsføringslovgivning (hvis nødvendigt). Hvis du har givet samtykke, vil du altid have mulighed for at fravælge som beskrevet nedenfor eller når du modtager en e-mail indeholdende markedsføring.

Ret til at fravælge markedsføringskommunikation

Du har ret til at fravælge at modtage markedsføringskommunikation fra Visma og atvære genstand for profilering. Du kan gøre dette enten ved at: 

 1. Følge instruktionerne for fravalg i den relevante markedsføringskommunikation
 2. Ændre præferencer under den relevante rediger konto sektion, hvis du har en konto hos Visma
 3. Kontakte os via denne formular.
 4. Brug det relevante abonnementsstyringsværktøj

Du vil også altid have mulighed for at vælge cookies til eller fra på en bestemt webside, gennem vores cookie-banner.

Bemærk venligst, at selvom du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra Visma, såsom ordrebekræftelser og meddelelser, der er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, der leveres til kunderne.

Vi opfordrer dig til at gennemgå erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager betydelige ændringer i vores erklæring, som væsentligt ændrer vores privatlivspraksis, kan vi også underrette dig på andre måder, såsom ved at sende en e-mail eller offentliggøre en meddelelse på vores virksomhedshjemmeside og/eller sociale mediesider inden ændringerne træder i kraft.

Erklæringen om privatliv er revideret mindst årligt, og ændringer godkendes af Visma Compliance Council. Sidst opdateret: 2023-01-19.

Visma er en europæisk virksomhed med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, der krydser grænser. Visma leverer software og tjenester til private og offentlige virksomheder i Europa. Visma's hovedkontor ligger i Oslo.

Alle større beslutninger vedrørende privatliv i Visma træffes på koncernniveau af Visma Compliance Council, som overvåges og ledes af databeskyttelsesrådgiveren (DPO). Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Visma Group og dens datterselskaber
Hovedkontor: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge
Telefonnummer: +47 46 40 40 00

Vi værdsætter din mening. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vores erklæring om privatliv, eller har nogen privacy concerns, herunder vedrørende en mulig overtrædelse af dit privatliv, bedes du sende dem via denne formular.

Vi behandler dine anmodninger eller klager fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at imødekomme dine bekymringer og beskrive mulighederne for, hvordan disse kan løses. Vi sigter mod at sikre, at klager behandles på en rettidig og passende måde.

Drag